Actualités

Filtrer nos actualités par :

?

Pour affiner le contenu affiché sur cette page,
vous avez la possibilité de le filtrer
grâce aux champs de la zone "Filtrer par".
Ces filtres sont cumulables.

Catégorie
Théme
Auteur
Année

Liste des actualités

 1. <h1 class="title">
<a href="/actualites/br%C3%A9if-un-den-sch%C3%A4fferot">Bréif un den Schäfferot</a></h1>

  Bréif un den Schäfferot

  D'Oppositioun wëll, dass de (ganze) Gemengerot ënnert anstännege Konditioune plangen a schaffe kann.

 2. Budget

  Budgetsriede vum 16. Dezember 2016 vun de grénge Gemengeréit Edmée Besch-Glangé, Nancy Brosius a JemP Weydert.

 3. <h1 class="title">
<a href="/actualites/sozial-wunnengen">Sozial Wunnengen</a></h1>

  Sozial Wunnengen

  A senger Ried zitéiert de JemP Weydert d'Äntwert vum Logementsminister Marc Hansen (DP) op eng Question parlementaire vum Marc Lies (CSV).

 4. Gréng On Tour

  Die grünen Minister und Abgeordneten laden ein zu sechs öffentlichen Diskussionsabenden über aktuelle politische Themen.